เป็นโครงการที่ "หลวงตาม้า" เป็นผู้ดำริสร้าง โดยอนุเคราะห์และอุปถัมภ์โครงการโดยตรง ขณะนี้มี 5 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น


รายละเอียดแต่ละโครงการมีดังนี้
(โครงการที่ 1) สร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ประทับยืนปางเปิดโลก ทรงเครื่องล้านนา ความสูง 59 เมตร ที่สาขาเชียงดาว  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
>> ท่านที่ร่วมบุญสร้างจำนวน 1,000 บาทขึ้นไป สามารถติดต่อขอรับพระรุ่นพิเศษ พร้อมประคำ 1 เส้นจากหลวงตาม้า (มีค่าส่ง EMS 100 บาทต่อ 1 กล่องในกล่องบรรจุได้ 1-10 ชิ้น)
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

ภาพความคืบหน้า
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
 
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น 

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น


(โครงการที่ 2) สร้างหลวงปู่ดู่ เนื้อปูน ขนาดหน้าตัก 20 เมตร ที่วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  ***ผ้าป่าสร้างหลวงปู่ดู่กองละ 1,000 บาท ทางวัดจะมอบเหรียญหลวงปู่ดู่ที่เลี่ยมแล้ว รับพร้อมประคำขาว 1 เส้น) >>(มีค่าส่ง EMS 100 บาทต่อ 1 กล่องในกล่องบรรจุได้ 1-10 ชิ้น) หรือสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น


คลิก VDO ด้านล่างนี้ เพื่อชมภาพถ่ายมุมสูง
Credit: อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่ถ่ายภาพด้วยค่ะ

 ความคืบหน้าการก่อสร้าง
เมื่อ 4 กันยายน 2561







(โครงการที่ 3) ขณะนี้ได้สร้างหลวงปู่ดู่ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 เมตร สำเร็จลุล่วงแล้ว และกำลังสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานที่สาขาสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (เมื่อเดือนมีนาคม 2561 สถานธรรมฯสันป่าตองได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดป่าพรหมปัญโญ" เรียบร้อยแล้ว) 
สำหรับวิหารที่สำคัญแห่งนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดู่และการสร้างบารมีของท่าน รวมถึงสิ่งสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่านและพุทธศาสนาด้วย

ในขณะนี้ได้เปิดกองบุญเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพฉาบทององค์หลวงปู่ดู่ พวกเราสามารถมีส่วนร่วมในบุญนี้ได้ทั้ง 2 ส่วน ทั้งในส่วนของการฉาบทอง และส่วนของการสร้างวิหาร  ถือเป็นบุญใหญ่ในการร่วมสร้างรูปลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยบุญบารมีอันประมาณมิได้

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

>>เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.60 มีพิธีบรรจุพระใต้ฐานของวิหารที่กำลังก่อสร้าง โดย "หลวงตาม้า" เป็นประธานในพิธี และร่วมกันสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิไปพร้อมๆ กับการบรรจุพระ ซึ่งหากท่านใดสร้างพระหรือเทพระไว้ ก็สามารถส่งไปร่วมบรรจุได้ โดยส่งไปที่ วัดป่าพรหมปัญโญ เลขที่ 87 หมู่ 6 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  (สามารถส่งได้เรื่อยๆ จนกว่าจะปิดรับค่ะ)
>>ในวันที่ 6 ก.ย.60 มีพิธีอัญเชิญรูปหล่อของหลวงปู่ดู่ที่หล่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มาเชื่อมต่อและประดิษฐานที่วิหารที่กำลังก่อสร้างแห่งนี้ โดยสวดมนต์ไปตลอดในพิธี

ภาพการเชื่อมต่อ และประดิษฐานไว้ที่วิหาร
▼สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น
ซึ่งขณะนี้ การสร้างหลวงปู่ดู่เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 เมตร ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และประดิษฐานไว้ที่วิหารแล้ว เหลือเพียงการก่อสร้างวิหารให้แล้วเสร็จ ซึ่งทุกท่านยังสามารถร่วมบุญใหญ่นี้ได้ จนกว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561
▼สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น

▼สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น

ภาพจำลองวิหาร



(โครงการที่ 4) สร้างหลวงปู่ดู่ นั่งห้อยขา(นั่งคอยลูกหลาน) เป็นเนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

>> ท่านที่ร่วมบุญสร้างหลวงปู่ดู่ ปางคอยลูกหลาน จำนวน 1,000 บาทขึ้นไป สามารถติดต่อขอรับพระรุ่นพิเศษ อาจเป็นเหรียญรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ซึ่งแต่ละรุ่นหากหมดแล้ว ก็จะนำรุ่นใหม่จัดส่งให้แทนค่ะ
>> (มีค่าส่ง EMS 100 บาทต่อ 1 กล่องในกล่องบรรจุได้ 1-10 ชิ้น)
ส่วนการก่อสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมงาน
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น


สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
พื้นที่เตรียมการสร้าง
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
เมื่อวันที่ 1-2 ก.ย.61 มีบรรจุพระใต้ฐาน
ญาติธรรมที่เทพระไว้  สามารถส่งมาร่วมบรรจุได้โดยส่งพัสดุมา โดยจ่าหน้ากล่องดังนี้ค่ะ

กรุณาส่ง...
สำหรับบรรจุพระ (091-295-6365)
สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม
47 หมู่ 6  ต.ยางงาม
อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
67220

(โครงการที่ 5)  คือโครงการสร้างพระมหาจักรพรรดิ (เนื้อปูน) ขนาดหน้าตัก 4 ศอก ถวายให้กับวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมที่ต้องการ ***และต้องเป็นสถานที่ที่มีการสวดมนต์อยู่เป็นประจำ*** 
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
โครงการนี้ พระเดชพระคุณ "หลวงตาม้า" ท่านมีดำริขึ้นเพื่อเป็นการกระจายบุญ คือเปิดโอกาสให้ญาติธรรมที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระร่วมกัน, ได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน, ได้สร้างสื่อพลังงานเพื่อยังประโยชน์แก่ทุกรูปนามที่สามารถน้อมอนุโมทนาบุญได้ แล้วยังได้กระจายรูปลักษณ์ของพระไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

>>ซึ่งขณะนี้ได้สร้างถวายไปแล้วหลายแห่ง ดังนี้(ข้อมูล ณ วันที่ 17/09/61)
1. สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว จ.เชียงใหม่ (เมื่อ 09/08/60)
2. สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาทาขุมเงิน จ.ลำพูน (เมื่อ 27/07/60)
3. ดงฤาษี วิริยธโร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (เมื่อ 17/09/60)
4. วัดหนองสะแก ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (เมื่อ 29/10/60)
5. สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาทาขุมเงิน จ.ลำพูน (เมื่อ 09/12/60)
6. สถานธรรมพระพุทธมหาจักรพรรดินาลันทา (ตรงข้ามวัดท่าช้าง)  ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก (เมื่อ 17/01/61)
7. วัดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (เมื่อ 03/03/61)
8. วัดกระดาน ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก (เมื่อ 31/03/61)
9. สำนักสงฆ์พระพุทธบาตรศรีสุทโธ จ. กาญจนบุรี (เมื่อ 09/04/61)
10. วัดป่าดอนตูม บ้านกุดโง้ง ต.บุ้งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (เมื่อ 27/05/61)
11. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าสระตะเคียน-หนองนกเขา ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  (เมื่อ 15/06/61)
12. วัดขุนเขาพนม จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อ 23/06/61)
13. วัดเขาพระพุทธบาท จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อ 29/06/61)
14. ธรรมสถานป่าช่องพิกุล ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา (เมื่อ 11/07/61)
15. วัดพระบาทโพธาราม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อ 13/07/61)
16. วัดต้นเลียบ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา (เมื่อ 20/07/61)
17. วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อ 23/07/61)
18. วัดศรีล้อม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง (เมื่อ 19/08/61)
19. ที่พักสงฆ์พรหมปัญโญโพธิญาณ ต.หนองผือ อ.จตุรพัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด (เมื่อ 26/08/61)
20. วัดป่าจารึกธรรม บ้านดู่ใหญ่ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด (เมื่อ 28/08/61)
21. วัดเก่าโลน บ้านอุ่มจาน ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด (เมื่อ 30/08/61)
22. วัดโนนสะอาด หมู่ 9 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคราม (เมื่อ 09/09/61) จำนวน 2 องค์
23. วัดป่าจารึกธรรม บ้านดู่ใหญ่ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด (เมื่อ 13/09/61) จำนวน 2 องค์
24. วัดป่าโนนสมบูรณ์พัฒนา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ (เมื่อ 17/09/61) จำนวน 2 องค์

***ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างพระในแต่ละแห่ง และญาติธรรมทุกท่านยังสามารถมีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ได้ตลอดตามกำลังศรัทธา เพื่อกระจายรูปลักษณ์ของความดีงามสู่สถานที่ต่างๆ ในดำริของพระเดชพระคุณ "หลวงตาม้า" สืบต่อไป

อนุโมทนาสาธุ


ทั้ง 5 โครงการนี้ ทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการสร้างจะแล้วเสร็จ 

โดย..โอนปัจจัยเข้าบัญชี "หลวงตาม้า" เพื่อเข้ากองทุนพุทธพรหมปัญโญ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "มหาบุญมหากุศล" ในครั้งนี้

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร
เลขที่ 383-2-23925-8
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม่
ประเภทออมทรัพย์

***ทุกท่านสามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธา และหากท่านใดร่วมบุญกองละ 1,000 บาทจะมีพระที่ระลึกมอบให้ (มีค่าส่ง EMS 100 บาทโปรดโอนรวมมาด้วยนะคะ)
***กรณีมีการจัดส่งวัตถุมงคลทางไปรษณีย์ โปรดโอนค่าส่งพัสดุรวมมาให้ด้วยนะคะ จากนั้นส่งสลิป และพิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรฯ ให้ละเอียดชัดเจนครบถ้วน เพื่อป้องกันพัสดุตีกลับ เพราะที่ผ่านมามีจำนวนพอสมควร (และหลีกเลี่ยงการส่งรูปภาพนามบัตรนะคะ เพราะคัดลอกข้อความไม่ได้ ขอให้พิมพ์เป็นข้อความเท่านั้น เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการคัดลอกข้อมูลค่ะ)
- - - - - - - - -
  ช่องทางการส่งหลักฐานการโอน  
***มี 2 ช่องทางให้เลือกส่งเพียงที่เดียว(เพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ) จะส่งที่ LINE หรือ Facebook ก็ได้ โดย..

(ช่องทางที่ 1) ส่งที่ LINE วัดถ้ำเมืองนะ  ID คือ @watthummuangna (มี @ ข้างหน้าด้วย)  สำหรับมือถือ  คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อน 
เพิ่มเพื่อน

(ช่องทางที่ 2) ส่งที่กล่องข้อความของ Faceboo ชื่อ วัตถุมงคลวัดถ้ำเมืองนะ และกองทุนพุทธพรหมปัญโญ
***ในการส่งหลักฐานการโอน หรือ การสอบถามข้อมูลต่างๆ ขอความกรุณา ให้เลือกติดต่อ เพียงที่ใดที่หนึ่ง  คือ LINE หรือ Facebook ก็ได้ เพื่อลดความล่าช้าอันเกิดจากข้อมูลซ้ำ***
- - - - - - - - - -
•••หากญาติธรรมใช้ Facebook ในการติดต่อกับทางวัด ให้ส่งที่กล่องข้อความเท่านั้น  เพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรฯ ของญาติธรรม ดังนั้น งดรับรายชื่อจากกระทู้ใดๆ หรือคอมเม้นท์ต่างๆ เนื่องจากเป็นนโยบายเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านที่ติดต่อกับทางวัดค่ะ•••
////////////////////////////
***หากญาติธรรมมีทั้ง LINE และ Facebook ขอแนะนำให้ติดต่อที่ LINE วัดถ้ำเมืองนะ ที่เดียวจะสะดวกที่สุด  แต่หากท่านใดมีเพียง Facebook อย่างเดียวก็ให้ติดต่อที่กล่องข้อความเท่านั้นค่ะ ย้ำอีกครั้งชื่อ Facebook คือ วัตถุมงคลวัดถ้ำเมืองนะ และกองทุนพุทธพรหมปัญโญ คือลิ้งก์นี้ค่ะ>> https://www.facebook.com/watthummuangna.amulet
////////////////////////////

***หากญาติธรรมเดินทางมาที่วัดถ้ำเมืองนะ ก็สามารถร่วมบุญโครงการต่างๆ ได้โดยตรง ที่บูธ "กองทุนพุทธพรหมปัญโญ" ซึ่งอยู่บริเวณหน้าถ้ำใหญ่(ชั้น5) ได้เลยค่ะ

หากไม่มีการส่งพัสดุ ท่านจะส่งสลิปแจ้งหลักฐานหรือไม่ก็ได้ เนื่องจาก "หลวงตาม้า" ท่านได้อธิษฐานจิตให้ทุกท่าน และ "บุญ" ได้ถึงทุกท่านแล้วทุกประการตั้งแต่มีเจตนาทำบุญ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้
รูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
***ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางวัด LINE ID คือ @watthummuangna (ใส่ @ ข้างหน้าด้วย) หรือเพิ่มด้วยคิวอาร์โค้ด 
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น

---------------------
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น


ข่าวสารอื่นๆ คลิก กลับเมนูหลัก
✻✻✻✻✻✻✻
ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.luangtama.com โดย ฝ่ายวัตถุมงคลวัดถ้ำเมืองนะ และกองทุนพุทธพรหมปัญโญ ◉วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือ วัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่