โครงการสร้างพระที่ "หลวงตาม้า" เป็นผู้ดำริสร้าง โดยอนุเคราะห์และอุปถัมภ์โครงการโดยตรง ขณะนี้มี 5 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น

รายละเอียดแต่ละโครงการมีดังนี้
(โครงการที่ 1) สร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ประทับยืนปางเปิดโลก ทรงเครื่องล้านนา ความสูง 59 เมตร ที่สาขาเชียงดาว  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
>> ท่านที่ร่วมบุญสร้างจำนวน 1,000 บาทขึ้นไป สามารถติดต่อขอรับพระรุ่นพิเศษ พร้อมประคำ 1 เส้นจากหลวงตาม้า (มีค่าส่ง EMS 100 บาทต่อ 1 กล่องในกล่องบรรจุได้ 1-10 ชิ้น)
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

ภาพความคืบหน้า
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
 
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น 

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น


(โครงการที่ 2) สร้างหลวงปู่ดู่ เนื้อปูน ขนาดหน้าตัก 20 เมตร(ตอนนี้เพิ่มเป็น 24 เมตร) ที่วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  ***ผ้าป่าสร้างหลวงปู่ดู่กองละ 1,000 บาท ทางวัดจะมอบเหรียญหลวงปู่ดู่ที่เลี่ยมแล้ว รับพร้อมประคำขาว 1 เส้น) >>(มีค่าส่ง EMS 100 บาทต่อ 1 กล่องในกล่องบรรจุได้ 1-10 ชิ้น) หรือสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น


คลิก VDO เพื่อชมภาพถ่ายมุมสูง(ภาพเก่า)
Credit: อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่ถ่ายภาพด้วยค่ะ

 ความคืบหน้าการก่อสร้าง

เมื่อ 4 กันยายน 2561

ในวันที่ 3-4 พ.ย.61 รวมพลังกันหิ้วปูนอีกครั้ง ตอนนี้หน้าตักเพิ่มเป็น 24 เมตร
~~~~~~~~~


(โครงการที่ 3) ขณะนี้ได้สร้างหลวงปู่ดู่ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 เมตร สำเร็จลุล่วงแล้ว และกำลังสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานที่สาขาสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (เมื่อเดือนมีนาคม 2561 สถานธรรมฯสันป่าตองได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดป่าพรหมปัญโญ" เรียบร้อยแล้ว) 
สำหรับวิหารที่สำคัญแห่งนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดู่และการสร้างบารมีของท่าน รวมถึงสิ่งสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่านและพุทธศาสนาด้วย

ในขณะนี้ได้เปิดกองบุญเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพฉาบทององค์หลวงปู่ดู่ พวกเราสามารถมีส่วนร่วมในบุญนี้ได้ทั้ง 2 ส่วน ทั้งในส่วนของการฉาบทอง และส่วนของการสร้างวิหาร  ถือเป็นบุญใหญ่ในการร่วมสร้างรูปลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยบุญบารมีอันประมาณมิได้


สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

>>เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.60 มีพิธีบรรจุพระใต้ฐานของวิหารที่กำลังก่อสร้าง โดย "หลวงตาม้า" เป็นประธานในพิธี และร่วมกันสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิไปพร้อมๆ กับการบรรจุพระ ซึ่งหากท่านใดสร้างพระหรือเทพระไว้ ก็สามารถส่งไปร่วมบรรจุได้ โดยส่งไปที่ วัดป่าพรหมปัญโญ เลขที่ 87 หมู่ 6 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  (สามารถส่งได้เรื่อยๆ จนกว่าจะปิดรับค่ะ)
>>ในวันที่ 6 ก.ย.60 มีพิธีอัญเชิญรูปหล่อของหลวงปู่ดู่ที่หล่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มาเชื่อมต่อและประดิษฐานที่วิหารที่กำลังก่อสร้างแห่งนี้ โดยสวดมนต์ไปตลอดในพิธี


ภาพการเชื่อมต่อ และประดิษฐานไว้ที่วิหาร
▼สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น
ซึ่งขณะนี้ การสร้างหลวงปู่ดู่เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 เมตร ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และประดิษฐานไว้ที่วิหารแล้ว เหลือเพียงการก่อสร้างวิหารให้แล้วเสร็จ ซึ่งทุกท่านยังสามารถร่วมบุญใหญ่นี้ได้ จนกว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์
ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561
▼สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น

▼สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น

ภาพจำลองวิหาร(โครงการที่ 4) สร้างหลวงปู่ดู่ นั่งห้อยขา(นั่งคอยลูกหลาน) เป็นเนื้อปูน ความสูงประมาณ 30 เมตร ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

>> ท่านที่ร่วมบุญสร้างหลวงปู่ดู่ ปางคอยลูกหลาน จำนวน 1,000 บาทขึ้นไป สามารถติดต่อขอรับพระรุ่นพิเศษ อาจเป็นเหรียญรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ซึ่งแต่ละรุ่นหากหมดแล้ว ก็จะนำรุ่นใหม่จัดส่งให้แทนค่ะ
>> (มีค่าส่ง EMS 100 บาทต่อ 1 กล่องในกล่องบรรจุได้ 1-10 ชิ้น)
ส่วนการก่อสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมงาน
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น

สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้นสำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
พื้นที่เตรียมการสร้าง
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
เมื่อวันที่ 1-2 ก.ย.61 มีบรรจุพระใต้ฐาน
ญาติธรรมที่เทพระไว้  สามารถส่งมาร่วมบรรจุได้โดยจ่าหน้ากล่องดังนี้ค่ะ

กรุณาส่ง...
สำหรับบรรจุพระ (091-295-6365)
สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม
47 หมู่ 6  ต.ยางงาม
อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
67220

(โครงการที่ 5)  คือโครงการสร้างพระมหาจักรพรรดิ (เนื้อปูน) ขนาดหน้าตัก 4 ศอก ถวายให้กับวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมที่ต้องการ ***และต้องเป็นสถานที่ที่มีการสวดมนต์อยู่เป็นประจำ*** 
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพ เพื่อให้ชัดขึ้น
โครงการนี้ พระเดชพระคุณ "หลวงตาม้า" ท่านมีดำริขึ้นเพื่อเป็นการกระจายบุญ คือเปิดโอกาสให้ญาติธรรมที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระร่วมกัน, ได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน, ได้สร้างสื่อพลังงานเพื่อยังประโยชน์แก่ทุกรูปนามที่สามารถน้อมอนุโมทนาบุญได้ แล้วยังได้กระจายรูปลักษณ์ของพระไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

>>ซึ่งขณะนี้ได้สร้างถวายไปแล้วหลายแห่ง ดังนี้(ข้อมูล ณ วันที่ 03/10/61)
1. สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว จ.เชียงใหม่ (เมื่อ 09/08/60)
2. สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาทาขุมเงิน จ.ลำพูน (เมื่อ 27/07/60)
3. ดงฤาษี วิริยธโร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (เมื่อ 17/09/60)
4. วัดหนองสะแก ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (เมื่อ 29/10/60)
5. สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขาทาขุมเงิน จ.ลำพูน (เมื่อ 09/12/60)
6. สถานธรรมพระพุทธมหาจักรพรรดินาลันทา (ตรงข้ามวัดท่าช้าง)  ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก (เมื่อ 17/01/61)
7. วัดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (เมื่อ 03/03/61)
8. วัดกระดาน ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก (เมื่อ 31/03/61)
9. สำนักสงฆ์พระพุทธบาตรศรีสุทโธ จ. กาญจนบุรี (เมื่อ 09/04/61)
10. วัดป่าดอนตูม บ้านกุดโง้ง ต.บุ้งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (เมื่อ 27/05/61)
11. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าสระตะเคียน-หนองนกเขา ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  (เมื่อ 15/06/61)
12. วัดขุนเขาพนม จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อ 23/06/61)
13. วัดเขาพระพุทธบาท จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อ 29/06/61)
14. ธรรมสถานป่าช่องพิกุล ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา (เมื่อ 11/07/61)
15. วัดพระบาทโพธาราม ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อ 13/07/61)
16. วัดต้นเลียบ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา (เมื่อ 20/07/61)
17. วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อ 23/07/61)
18. วัดศรีล้อม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง (เมื่อ 19/08/61)
19. ที่พักสงฆ์พรหมปัญโญโพธิญาณ ต.หนองผือ อ.จตุรพัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด (เมื่อ 26/08/61)
20. วัดป่าจารึกธรรม บ้านดู่ใหญ่ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด (เมื่อ 28/08/61)
21. วัดเก่าโลน บ้านอุ่มจาน ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด (เมื่อ 30/08/61)
22. วัดโนนสะอาด หมู่ 9 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคราม (เมื่อ 09/09/61) จำนวน 2 องค์
23. วัดป่าจารึกธรรม บ้านดู่ใหญ่ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด (เมื่อ 13/09/61) จำนวน 2 องค์
24. วัดป่าโนนสมบูรณ์พัฒนา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ (เมื่อ 17/09/61) จำนวน 2 องค์
25. วัดอนุมัติวงศ์ บ้านสะพานงาม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (เมื่อ 03/10/61) จำนวน 2 องค์


***ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างพระในแต่ละแห่ง และญาติธรรมทุกท่านยังสามารถมีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ได้ตลอดตามกำลังศรัทธา เพื่อกระจายรูปลักษณ์ของความดีงามสู่สถานที่ต่างๆ ในดำริของพระเดชพระคุณ "หลวงตาม้า" สืบต่อไป

อนุโมทนาสาธุ


ทั้ง 5 โครงการนี้ ทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ตลอดจนกว่าการสร้างจะแล้วเสร็จ 


โดย..โอนปัจจัยเข้าบัญชี "หลวงตาม้า" เพื่อเข้ากองทุนพุทธพรหมปัญโญ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "มหาบุญมหากุศล" ในครั้งนี้

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร
เลขที่ 383-2-23925-8
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนมูลเมือง เชียงใหม่
ประเภทออมทรัพย์

***ทุกท่านสามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธา และหากท่านใดร่วมบุญกองละ 1,000 บาทจะมีพระที่ระลึกมอบให้ (มีค่าส่ง EMS 100 บาทโปรดโอนรวมมาด้วยนะคะ)

***กรณีมีการจัดส่งวัตถุมงคลทางไปรษณีย์ โปรดโอนค่าส่งพัสดุรวมมาให้ด้วยนะคะ จากนั้นส่งสลิป และพิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรฯ ให้ละเอียดชัดเจนครบถ้วน เพื่อป้องกันพัสดุตีกลับ เพราะที่ผ่านมามีจำนวนพอสมควร (และหลีกเลี่ยงการส่งรูปภาพนามบัตรนะคะ เพราะคัดลอกข้อความไม่ได้ ขอให้พิมพ์เป็นตัวอักษรเท่านั้น เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการคัดลอกข้อมูลค่ะ)
- - - - - - - - -
  ช่องทางการส่งหลักฐานการโอน  
***ส่งที่ LINE หรือ Facebook ก็ได้
☆โปรดติดต่อทางวัดโดยตรง  มี 2 ช่องทาง คือ..

 ช่องทางที่ 1 
▶ LINE วัดถ้ำเมืองนะ  🆔ไอดีคือ @watthummuangna (ไอดีมี @ ด้วย)
คลิกเพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
(เพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำโปรดเลือกติดต่อที่เดียว)
- - - - - - - - - -
•••หากญาติธรรมใช้ Facebook ในการติดต่อกับทางวัด ให้ส่งที่กล่องข้อความเท่านั้น  เพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรฯ ของญาติธรรม ดังนั้น งดรับรายชื่อจากกระทู้ใดๆ หรือคอมเม้นท์ต่างๆ เนื่องจากเป็นนโยบายเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลทุกท่านที่ติดต่อกับทางวัดค่ะ•••
////////////////////////////
***หากญาติธรรมมีทั้ง LINE และ Facebook ขอแนะนำให้ติดต่อที่ LINE วัดถ้ำเมืองนะ ที่เดียวจะสะดวกที่สุด  แต่หากท่านใดมีเพียง Facebook อย่างเดียวก็ให้ติดต่อที่กล่องข้อความเท่านั้นค่ะ ย้ำอีกครั้งชื่อ Facebook คือ วัตถุมงคลวัดถ้ำเมืองนะ และกองทุนพุทธพรหมปัญโญ คือลิ้งก์นี้ค่ะ>> https://www.facebook.com/watthummuangna.amulet
////////////////////////////

***หากญาติธรรมเดินทางมาที่วัดถ้ำเมืองนะ ก็สามารถร่วมบุญโครงการต่างๆ ได้โดยตรง ที่บูธ "กองทุนพุทธพรหมปัญโญ" ซึ่งอยู่บริเวณหน้าถ้ำใหญ่(ชั้น5) ได้เลยค่ะ

หากไม่มีการส่งพัสดุ ท่านจะส่งสลิปแจ้งหลักฐานหรือไม่ก็ได้ เนื่องจาก "หลวงตาม้า" ท่านได้อธิษฐานจิตให้ทุกท่าน และ "บุญ" ได้ถึงทุกท่านแล้วทุกประการตั้งแต่มีเจตนาทำบุญ


ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้

รูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
***ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางวัด LINE ID คือ @watthummuangna (ใส่ @ ข้างหน้าด้วย) หรือเพิ่มด้วยคิวอาร์โค้ด 
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น


---------------------
สำหรับมือถือ คลิกที่ภาพเพื่อให้ชัดขึ้น
✻✻✻✻✻✻✻
ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.buddhaprompanyo.com โดยระบบงานส่วนกลาง วัดถ้ำเมืองนะ ◉วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือ วัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่