..หน้านี้ย้ายไปที่


📚 ข้อมูลข่าวสารของวัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่ อ่านได้ที่เว็บไซต์ของระบบงานส่วนกลาง คือ..
🌎  หรือ www.luangtama.com

หรือจะพิมพ์เป็นภาษาไทย คือ
พุทธพรหมปัญโญ.com หรือ
หลวงตาม้า.com ก็ได้ค่ะ


อนุโมทนาสาธุค่ะ
Webmaster